Co rzeczywiście kryje się pod terminem “podręcznik”?

Wydaje się, że każdy wie, co to jest podręcznik. Tymczasem nie jest łatwo go zdefiniować, gdyż jego liczne rodzaje i odmiany uniemożliwiają podjęcie próby bardziej precyzyjnego opisu. Mniej lub bardziej udane definicje podręcznika można znaleźć w literaturze. Sprawa ma zatem tutaj złożone znaczenie i samo rozumienie, czym są podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) nastręcza wiele problemów.

Podręcznik szkolny. Co to jest?

Podręcznik to określony, wyczerpujący zestaw informacji, ściśle związany z materiałem i celami szczegółowymi wybranego przedmiotu na danym poziomie kształcenia. Struktura danego podręcznika powinna odzwierciedlać specyficzną teorię wybranego kształcenia, a treści powinny być uporządkowane co najmniej według znanych zasad nauczania i uczenia się.

Zalety podręczników szkolnych

Wszelkie podręczniki szkolne, ze względu na swoją wewnętrzną złożoność i bogactwo środków wyrazu, które można wykorzystać nawet w jego zwykłych formach, są w istocie czymś więcej niż tylko narzędziem dydaktycznym, są wręcz rodzajem metody nauczania. Polscy uczeni świadomi tego faktu i ogromnej roli podręcznika w systematyzacji w ramach procesów kształcenia i samokształcenia, podjęli szereg programów badawczych mających na celu stworzenie podstaw teorii tego działania, dotyczących zasad projektowania nowych podręczników i studiowania podręczników już opracowanych.

Jak wybierać dobre podręczniki szkolny?

Od dawno wiadomo, że podczas wybierania podręcznika, trzeba odpowiedzieć na pytanie o to, m.in. jakie funkcje i zadania może i powinien spełniać podręcznik w danej sytuacji dydaktycznej, jak dobierać i strukturyzować treści danego podręcznika, jak dobierać formy prezentacji tych treści w stosunku do założonych wcześniej zadań podręcznika itp.

Czy papierowy podręcznik sprawdzi się we współczesnej szkole?

W epoce “przedkomputerowej”, zwrócono uwagę, że oprócz tzw. podręczników konwencjonalnych, które – poza konserwatywną, tradycyjną strukturą treści – są z zewnątrz jedynie rodzajem książki “papierowej”, istnieją również takie wersje tych podręczników, w których oprócz papierowych stron występują inne nośniki informacji, np. audiowizualne. Nawet wtedy, między innymi, nasuwa się pytanie, czy każdy podręcznik to tylko rodzaj książki, składającej się wyłącznie z papieru, drukowanej w wielu kolorach, a nawet z bogato ilustrowanymi stronami będzie dla nas sprawdzony? Bez wątpienia tak. I będzie się tak działo z wielu innych względów.